નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

ડૉ. સોસના પ્રેરણાત્મક અવતરણો જે ઝિંદગીમાં તાજગી બક્ષે છે.

30 Dr. Seuss Quotes to Live By

Advertisements

2 responses to “ડૉ. સોસના પ્રેરણાત્મક અવતરણો જે ઝિંદગીમાં તાજગી બક્ષે છે.

  1. Atul Jani (Agantuk) March 5, 2012 at 10:54 am

    ડો.સોસના અવતરણો પર તો ડો.સોસનું નામ લાગે. તમારું નામ લગાડવું હોય તો તો તમારે જ વિચારવું પડેને?

    • મુર્તઝા પટેલ- નેટ પર વેપાર! March 5, 2012 at 10:57 am

      બરોબર છે અતુલભાઈ, પણ મારું નામ મૂકી દઉં તો ‘સોસવાઇ’ જવાય એટલે ડૉ. સોસની મદદ જ સારી છે. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: