નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

એક તમાચેદાર ‘વાટ’!

જમશેદ જાપાનથી એના ડીકરા ડારા વાસ્તે એક મજ્જેનો રોબોટ લઇ આવ્યો. જેની ખાસિયત એ કે તે જુઠ્ઠાણું પકડી બોલનારને તમાચો ઠોકી મારે. રાતે જમતી વખતે ડાઈનિંગ ટેબલ પર આ રોબોટ પર જમશેદે પ્રયોગ કરિયો.

“ડીકરા! આજના દિવસમાં તે શું કર્યું બોલ જોયે?” – જમશેદે પ્રશ્ન કર્યો.

“ડેડ! આજે તો મારું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કીઢુ છે..”- દીકરાની સાથે રોબોટનો તમાચો પણ તેના ગાલ પર સાથે જ બોલી ઉઠ્યો.

“ઓકે. ઓકે. ડેડ. મેં હોમીને ત્યાં જઈ ‘ટોય સ્ટોરી’ નામની ફિલ્મ જોઈ’તી.” – ત્યાં તો રોબોટનો બીજો તમાચો પણ ટોયની જેમ ફરીવાર દિકરા ડારાના ગાલ પર પડી ગયો.

“ઓકે. ઓકે. ઓકે. હવે ટદ્દન સાચું કઉ ચ્છ કે અમે લોકોએ એક સેક્સી ફિલ્મ જોઈ લીધી’ છે. બસ!” – ડારાની અસલી દિલદારી હવે બહાર આવી..

“એય! સાલ્લા…ટને કઈ ભાનબાન પરે છે કે?- અમારા ટાઈમમાં ત્હારી ઉમરેતો અમને સેક્સી એટલે શું એનુંય ભાન ની હટુ.”- જમશેદ જોશમાં બોલી ઉઠ્યો. ને એ સાથે જ રોબોટનો ઝપાટો એના ગાલને પ્યારો થયો.

ત્યાં બેસેલી જમશેદની બૈરી ઝરીન આ બધું વકાસીને જોઈ રહી એટલે એનાથી બોલ્યા વિના કેમ રહેવાય?!?! ઝરીને પણ પોતાની વાતને ઝરાવી મારી.

“ટમે ને ટમ્હારો પોરિયો બેઉ જન તો…બાપ રે બાપ!” – ને ત્યાંજ રોબોટે તેનો પરચો ઝરીનને પણ આપી દીધો.   

સર‘પંચ’:

( મારે ત્યાં…આવો મારે એવો રોબોટ છે કે નહીં?!?! એવી પૂછપરછ કોઈ એ કરવી નહિ ભ’ઈશાબ! આ તો કોઈક ફિ-મેલના ઈ-મેઈલ પરથી મળેલી ‘વાટ’ છે.)

Advertisements

2 responses to “એક તમાચેદાર ‘વાટ’!

  1. સુરેશ August 30, 2012 at 7:00 pm

    હોય તો નવેમ્બર પહેલા વેચી દે !

  2. સુરેશ August 30, 2012 at 7:02 pm

    જોક્સ એપાર્ટ …
    પેલી જૂની વાર્તા યાદ આવી ગઈ.
    —- જેણે જિંદગીમાં કોઈ પાપ ન કર્યું હોય તે, કુલટા સ્ત્રી પર પથ્થર ફેંકે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: