નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

…તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?

Tension-Solution-Wheel

 • કોઈની યાદ ખૂબ સતાવી રહી છે?ફોન કરીને કે રૂબરૂ મળી વાત કરી લ્યો.
 • કોઈક દોસ્તની જોડે ગોઠડી કરવી છે?નાનકડી પાર્ટી ગોઠવી દો.
 • કોઈક નવીન બાબત સમજવી છે?તમારા ખૂબ નજીકના સ્વજનને (મા ને ખાસ) સમજાવી દો.
 • કોઈક સવાલ કરવો છે?કોઈ પણ અકસીર રીતે પૂછી લ્યો.
 • કોઈક એવી બાબત છે, જે નથી ગમતી?જણાવી દો.
 • કોઈક એવી બાબત છે, જે ઘણી ગમી છે?કહી દો.
 • કોઈક વસ્તુ જોઈએ છે?પૂછીને માંગી લ્યો.
 • કોઈકને નફરત કરો છો?ખુલ્લા દિલે બોલી નાખો.
 • કોઈકને મોહબ્બત કરો છો?તેની આગળ એકરાર કરી દો.

ઝિંદગી તો મસ્ત મજાની છે. બસ…જરૂરી છે, માત્ર સિમ્પલ બનાવતા રહેવાની છે.

તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?….

4 responses to “…તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?

 1. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ October 28, 2012 at 7:59 am

  આદરણીયશ્રી. મુર્તઝા પટેલ સાહેબ

  સાચી વાત મારે પણ એક દિવસ તમને ફોન કરવો જ છે, આપની મંજુરી હોય તો,

  સરસ

 2. સુરેશ October 28, 2012 at 3:02 pm

  પહેલાં ટેન્શન ઊભાં કરવાનાં (!) અને પછી પુછવાનું……..
  તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?

 3. MANSUKHBHAI VANIA January 21, 2013 at 3:10 am

  tension ને કરો બાય બાય ………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: