નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

મોટિવેશનનો ડોઝ !…એક નાનકડી વાતથી.

આદમ ગ્રાન્ટ સાયકોલોજીસ્ટ છે. અને એ પણ ગૂગલનો. જેનું મુખ્ય કામ ત્યાંના એમ્પ્લોઇઝને સમયાંતરે મોટિવેશનનો ડોઝ આપતા રહેવાનું છે.

(બરોબર જ છે, જે દુનિયાની સૌથી પાવરફૂલ ટેકનોલોજીને પકડી ચાલતા હોય તેમને માઈન્ડનો પાવર મેળવવા સુપરબ્રેઈનને એક્ટિવ રાખવું જ પડે ને દોસ્તો!) –

ખૈર, તેના તાજેતરના એક લેખમાં તેણે મોટિવેશન મેળવવાની એક સીધી અને સરળ વાત સમજાવી.:

|| “જે કામ કરતી વખતે તમને લાગે કે આ કામથી તમને આત્મ-સંતોષ મળવાનો છે અને બીજાં લોકોને ફાયદારૂપ થવાનું છે. બસ એ કરતા જાઓ…ચાલુ જ રાખો. પછી ભલેને કોઈ આવીને ગમે તેટલી ચાવીઓ ચડાવી જાય.” ||

આ મને ગમ્યું. તેના અનુભવ અનુસાર પોતાના કામથી બીજાંને ઉપયોગી થવું એ આપણી પ્રોડકટીવિટીને ઘટાડવાને બદલે ઉલટું વધારે છે.

8 responses to “મોટિવેશનનો ડોઝ !…એક નાનકડી વાતથી.

 1. Taksh April 23, 2013 at 12:53 pm

  This is the base of spirituality, they teach people how to do service for society, n U see how people get rid of the depression. I learnt this from art of living courses, You should try this.

 2. Taksh April 23, 2013 at 1:07 pm

  In my previous comment I requested you to try and experience the art of living course, I do not mean it as a prescription of medicine and no offence to you sir 🙂

 3. jagdish48 April 23, 2013 at 3:40 pm

  and so I am ‘Blogger’ 🙂

 4. Vinod R. Patel April 23, 2013 at 4:15 pm

  ગાંઠે બાંધી રાખવા જેવું બ્રહ્મ વાક્ય .

  આ માપદંડથી જીવીએ તો ભયો ભયો .

 5. varsha April 24, 2013 at 8:33 am

  motivation vise bahu saras samjavu chhe. mane atyare a vatthi bahu prerna mali. karan k me astrologye no corse karyo ane have Besnes karvanu chalu karyu tyare ketlak loko mara manne daune kare chhe tenathi maro aatm viswas dagi jato hato pan have tem nahi thhay aapne thenks.

 6. Utkantha April 30, 2013 at 10:24 am

  very true..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: