નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

દુવાની અસર…

દોસ્તો,

એ સત્ય ઘટના થોડાં વર્ષો પહેલા અમિરાબેન સાથે બની હતી. અને તેમના દ્વારા એ વાર્તારૂપે મારી ડાયરીમાં ઉતરી પણ આવી.

આજે ખાસ અક્ષરનાદ.કૉમ માટે તેને શબ્દ તેમજ સ્વરમાં બાંધી આપ લોકોની સાથે શેર કરી રહ્યો છું.

http://aksharnaad.com/2013/06/24/effect-of-doa/

અક્ષરનાદ પર પબ્લિશ કરવા માટે અઝીઝી દોસ્ત જીગ્નેશભાઈ અધ્યારૂનો તહે દિલથી શુક્રિયા…

2 responses to “દુવાની અસર…

  1. pragnaju June 24, 2013 at 11:58 am

    સુંદર અને સંવેદનાસભર અભિવ્યક્તિ બદલ તહે દિલથી શુક્રિયા.

    અનેક વખત સાબિત થયું છે. આ…તમારી ઘટનાના માધ્યમે ફરી એકવાર સાબિત થયું કે, મોટાભાગના દર્દીઓ માત્ર સહાનુભૂતિ સુગમ અભિગમ અને કેટલાક ભૂલાઈ રહેલાં માનવીય મૂલ્યોસભર વ્યવહારથી ચમત્કારિક રીતે સ્વસ્થ થઈ જતાં નોંધાયા છે.

    ગઇ કાલે– ઊંચાઇ પર વાયર પર ચાલીને ખીણ પરથી પસાર થવાનો લા ઇવ કાર્યક્રમ જોયો. તે પણ પ્રાર્થના કરતો હતો.અમારાથી સહેજે પ્રાર્થના થઇ.કેટલાકને આની ગંમ્મત થઇ પણ અમારી તો શ્રધ્ધા છે કે તેની કાબેલીયત સાથે વિશ્વભરની દુવા એ સફળતા અપાવી. અને અમારો તો અનેકવાર અનુભવ છે કે દુવા બાદ, દવાઓનો ક્રમ તો ક્યાં…….ય પાછળ આવે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: