નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

‘ગુરુ’ની મળી આવેલી કેટલીક ‘મંગળ’મય બાબતો…

સાચો ગુરુ….

•=> ફ્રેન્ડલી હોય પણ ગૂગલ-ફ્રેન્ડલી નહિ (જે માત્ર માહિતી વેચે). એ તો જ્ઞાન વહેંચતો રહે છે, એ પણ સ્વની જાહેરાત કર્યા વિના…

•=> કોઈ પણ ‘ચાર્જ’ લીધાં વિના તેના શિષ્યોનું તન-મન-મગજનું ‘ચાર્જિંગ’ કરે છે. સવાલોના ‘ઉત્તર’ આપી ‘દક્ષિણા’ ન લેવી એ તેનું કામ…

•=> તેની પાસે આવતા દરેકને……એ શિષ્ય તરીકે ન પણ સ્વીકારે. એ તો તેની ‘એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ’ લે. એમને લાગે કે આવનાર કાચો હીરો છે, પછી તેને ઘસતો રહી ચમકાવતો રહે છે…

•=> પોતાની વાત ‘તું’થી કરે. પછી આપણામાં રહેલો સાચો ‘હું’ જગાડી બહાર કાઢે…

•=> ક્યાંય પણ રહી શકે. ટકી શકે. ટકાવી શકે છે…

•=> ખુદ અને ખુદા વચ્ચે ‘પુલ’નું કામ કરતો રહે છે…

•=> જલ્દી મળતો નથી. મેળવવો પડે છે. તેની ખોજ કરવી પડે છે…

(#‎પટેલપોથીમાંથી‬)

2 responses to “‘ગુરુ’ની મળી આવેલી કેટલીક ‘મંગળ’મય બાબતો…

  1. pragnaju July 23, 2013 at 12:55 pm

    મો કો કહાં ઢૂંઢે બન્દે, મૈં તો તેરે પાસ લેપટોપમેં,
    ના તીરથ મેં, ના મૂરત મેં, ના એકાન્ત નિવાસ મેં,

    કહહિં ગુગ્ગલ સુનો ભાઈ સાધો, મૈં તો હૂં હાર્ડડ્રાઇવ મેં.
    સર્ચકો પૂછો માઉસસે , દુઆ કબૂલ હોય સબ સવાલમેં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: