નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

Tag Archives: સુવિચાર

‘સુ’વિચારની અસર થાય છે?!?!

“આ સુવિચારોની મારા જીવન પર કોઈ અસર દેખાતી નથી. જેટલાં પણ લોકો સુવિચાર બોલે કે લખે છે તે માત્ર સમય અને જગ્યાનો બગાડ કરે છે.”

……આઅહ ! પાછલાં દિવસોમાં ફેસબૂકમાં હવાફેર માટે કેટલાંક ગ્રુપમાં જઈ ખાસ વાંચન માટેનો સમય લીધો. ત્યારે એક જગ્યાએ જાણીતા વડિલની ઉપર મુજબની આ કોમેન્ટ જોવા મળી. મને થોડીવાર માટે તો લાગી આવ્યું કે શું સાચે જ સુવિચારો…એ કુવિચારોની ગરજ સારે છે? કોઈ આમ કેમ કહી શકે?

સુવિચારોનો વિરોધ શા માટે? શું એ કોઈ ગાળ છે કે આપણા દિલને ઠેસ પહોંચી શકે? કે પછી માત્ર બકવાસ કરવા બોલાયેલા શબ્દો છે જેનું કોઈ મહત્વ નથી?

દોસ્તો, જે રીતે અનાજનો દાણો શરીરના બંધારણ પર અક્સીર અસર કરે છે તે જ રીતે સમજણ અને શાણપણના ક્વોટ્સ જે પણ ભાષામાં બોલાયેલા હોય તે વાઈરલ બનીને ગ્રહણ કરનારના મન અને મગજ સુધી અસર કરે છે.

સાયકોલોજી અને (સર્ચ-એન્જિન ટેકનોલોજીએ પણ) પૂરવાર કરી આપ્યું છે કે…મગજને જેવો ખોરાક આપશો દિલ એવું વર્તન કરશે.

” If Good in, So Good Out. If the Garbage in, So the Garbage Out. It is up to us how we get it in our-self.”

એટલાં જ માટે ચાણક્ય કે ચેખોવ, વિવેકાનંદ કે વોલ્તેર, ઓસ્કાર વાઈલ્ડ કે ઓપ્રાહ વિન્ફ્રે, મોહન બાપુ કે મોરારી બાપુના શબ્દોની કિંમત હજુ પણ એટલી જ ઉંચી છે.

આજે ખુશીથી કહી શકું છું કે….મારી આ મસ્તીસભર લખવાની આદત પાછળ વિવિધ વાંચન દ્વારા માણેલાં એ ક્વોટ્સનો બહુ મોટ્ટો ભાગ છે.

માનસિક મોરલો::|>

(એ પણ એક ક્વોટ સાથે જ હોં)

“સુવિચારોની સામાજિક અસર એટલા માટે દેખાતી નથી, કેમ કે…જ્યાં પણ એ લખાયા હોય છે ત્યાં વાંચનાર એમ જ માને છે કે તે બીજાં માટે લખાયા છે.”– ઇર્વિન બોલ.