નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

Tag Archives: સોલ્યુશન

…તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?

Tension-Solution-Wheel

  • કોઈની યાદ ખૂબ સતાવી રહી છે?ફોન કરીને કે રૂબરૂ મળી વાત કરી લ્યો.
  • કોઈક દોસ્તની જોડે ગોઠડી કરવી છે?નાનકડી પાર્ટી ગોઠવી દો.
  • કોઈક નવીન બાબત સમજવી છે?તમારા ખૂબ નજીકના સ્વજનને (મા ને ખાસ) સમજાવી દો.
  • કોઈક સવાલ કરવો છે?કોઈ પણ અકસીર રીતે પૂછી લ્યો.
  • કોઈક એવી બાબત છે, જે નથી ગમતી?જણાવી દો.
  • કોઈક એવી બાબત છે, જે ઘણી ગમી છે?કહી દો.
  • કોઈક વસ્તુ જોઈએ છે?પૂછીને માંગી લ્યો.
  • કોઈકને નફરત કરો છો?ખુલ્લા દિલે બોલી નાખો.
  • કોઈકને મોહબ્બત કરો છો?તેની આગળ એકરાર કરી દો.

ઝિંદગી તો મસ્ત મજાની છે. બસ…જરૂરી છે, માત્ર સિમ્પલ બનાવતા રહેવાની છે.

તો પછી ‘ટેન્શન્સ’ શું કામ?….