નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

Tag Archives: Knots

|| પુસ્તક પ્રિસ્ક્રિપ્શન: ગાંઠે બાંધવા લાયક એક બૂક – Why Knot? ||

Why Knot- A Book on How to Knot Various Knots

રાજકારણમાં અત્યારે ટાઈમપાસ માટે ચાલતી ‘ગઠબંધન’થી દૂર થઇ આજે સાચે જ ગાંઠના બંધન વિશે વાત કરવી છે.

લાઈફમાં આપણને એટલું તો ખબર છે કે રસ્સા કે દોરીને બે છેડાં જોડી-વાળીને બાંધી દો એટલે એમની વચ્ચે ગાંઠ બંધાઈ જાય, બરોબર ને?

પણ અમેરિકામાં રહેતા શ્રી ફિલીપભાઈ પેટિટ આવા એક જ ગઠબંધનમાં નથી માનતા. એમના મતે તો ૬૦થી વધારે એવી અવનવી રીતો છે જેનાથી સાવ ઢીલા બની થઇ મજબૂતમાં મજબૂત ગાંઠો વાળી શકાય છે.

યેસ ! ફિલીપ પેટિટે તેના જીવનમાં વિવિધ ગાંઠ-બાંધણ પ્રક્રિયા પર ખાસ્સા એવા જાહેર પ્રયોગો અને સ્ટંટ કરી રિસર્ચને આધારે એક બેસ્ટ સેલિંગ પુસ્તક લખ્યું છે:

‘Why Knot? How to Tie More Than Sixty Ingenious, Useful, Beautiful, Lifesaving and Secure Knots.’ –

એમનું માનવું છે કે….કોઈ પણ દોરી કે રસ્સાને તેની ગાંઠ દ્વારા મજબૂતાઈ આપી શકાય છે. માત્ર એક જ સામાન્ય પધ્ધતિ ઉપરાંત એવી ઘણી રીતો છે જેને અલગ અલગ સમય અને સંજોગો પર વાપરી શકાય છે.

તેમની આ બૂકમાં આપણને સિમ્પલ સ્ટેપ્સ અને ચિત્રો દ્વારા એવી ગાંઠો બાંધવાની સમજૂતી આપવામાં આવી છે. વાળી એવી ગાંઠો ક્યાં ક્યાં વાપરી શકાય તેનું ગાઇડન્સ પણ.

જેમ કે…
• પાંચ આંગળીઓનો ઉપયોગ કરતી ફાઈવ ચેમ્પિયન ગાંઠ

• શરૂઆતમાં બાંધવી અઘરી લાગતી પણ પછી સાવ સહેલી બનતી ટ્રીપલ ગ્રેપવાઇન ગાંઠ

• નામ તેવા ગૂણ બતાવતી મંકી’ઝ ફીસ્ટ ગાંઠ

• કાંટાળી વાડ બનાવતી ગાંઠ…વગેરે…વગેરે…

હવે જેમને લાગે કે…‘કટિંગ અને પેસ્ટિંગ’ કરી ક્યાં આયખું બગાડવું? તેવાં સૌ પ્રજાજનોએ આ પુસ્તક વસાવવા જેવું છે. એટલા માટે કે..જો આ રીતે ગાંઠ બાંધવાનું શીખી જાય તો કટિંગની બાબતેય તેઓ આખા રહી શકે છે.

આ બૂક ખરીદવી હોય તો અહીની કોઈ પણ એક ઈ-ગાંઠ પર ક્લિક કરવી:

http://bit.ly/12IG7SV
http://amzn.to/13TDqcg

ગાંઠીલો મોરલો:

“ગાંઠ એવી બાંધવી કે છૂટી શકે. કાપવી પડે એવી ગાંઠમાં કાયમી ‘ગાંઠ’ રહી જતી હોય છે.”